ostatné

Medzi tieto lepidlá môžme zaradiť lepidlá na papier,na plasty na sklo,fixačné lepidlá,pur lepidlá atď

.